Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
Política de privacitat
  www.telwesa.com   
Titular: TRATAMIENTOS EFLUENTES LIQUIDOS WEHRLE UMWELT S.A.  (D’ara en endavant TELWESA)
Domicili: Cl. Camprodon, 49 CP: 17240 LLAGOSTERA (GIRONA)
C.I.F: A17830357
Telèfon: 972.83.10.75
E-mail: info@telwesa.com
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT.
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte de la qual és garantir i protegir, en tot el relatiu al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, TELWESA informa als usuaris que:
  • Qualsevol dada de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics o altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de TELWESA que es troben degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries per mitjà del símbol de l'asterisc (*) en els formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l'Usuari el servei sol·licitat.
  • Les finalitats dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l'Usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l'Usuari que sol·licita serveis personalitzats, a la realització d'estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, a la gestió de la sol·licitud d'ocupació i a la inclusió de la mateixa en futurs processos de selecció de personal que el Responsable pogués dur a terme, a la realització d'accions formatives, a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per a la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb TELWESA o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (tasca aquesta última sempre identificada com a tal).
  • TELWESA es compromet a tractar les dades de l'Usuari de forma confidencial i tan sols seran cedits a tercers (entenent-se per tercer "Les entitats col·laboradores de TELWESA que subministren serveis específics als seus clients o treballadors") per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l'Usuari. D'una altra forma, sol·licitarà el consentiment previ a l'Usuari.
  • L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TELWESA el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
  • TELWESA declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari facilita, d’acord al nivell de seguretat aplicable, en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb l'establert en el Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre). No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  • L'Usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a TRATAMIENTOS EFLUENTES LIQUIDOS WEHRLE UMWELT, S.A., mitjançant escrit dirigit a l'adreça postal Cl. Camprodon, 49 CP: 17240 LLAGOSTERA (GIRONA) o a través de correu electrònic al compte info@telwesa.com, assenyalant el dret a exercir i aportant document acreditatiu de la seva identitat.
 
TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021