Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
BIOMEMBRAT ®
  PLANTES PILOT MBR
 
El procés patentat  BIOMEMBRAT ®, és el més apropiat per a la depuració d'aigües d'alta càrrega, com són les aigües de les indústries gràfiques, químiques i farmacèutiques i per al tractament dels lixiviats d'abocador, aigües residuals del reciclatge d'olis usats , residus líquids industrials així com aigües de neteja de cisternes de transport.

El fang actiu del reactor biològic, es bombeja gran velocitat, a través de mòduls de membranes externes i connectades en sèrie. La pressió d'impulsió necessària per vèncer la caiguda de pressió, serveix per donar sortida a l'aigua depurada. Segons la composició de l'aigua residual s'apliquen diferents configuracions de mòduls i membranes. Altes velocitats d'impulsió serveixen per a crear les turbulències necessàries en les membranes.

En el cas que sigui necessari augmentar la capacitat de tractament a causa de l'augment de la càrrega contaminant, el procés BIOMEMBRAT ® permet incrementar la quantitat de biomassa al reactor biològic fins a 35 g/l.

Amb aquestes altíssimes concentracions de biomassa activa, per a l'alimentació metabòlica dels bacteris, els sistemes de ventilació convencionals no són suficients. Opcionalment, el sistema es pot subministrar pressuritzat, augmentant l'aprofitament de l'oxigen dissolt i el rendiment de la filtració tangencial en les membranes.

El procés BIOMEMBRAT ®, es mostra com el procés òptim per a aigües d'alta càrrega i de difícil biodegradabilitat, ja que en comparació amb altres sistemes, té menor cost d'inversió i d'operació. La baixa quantitat de fangs en excés, redueix els costos de la seva eliminació. Atesa la menor superfície de membranes, es presenta com un procés econòmic amb un cost de restitució de membranes baix.
 

 

 
BIOMEMBRAT ®  Copyright by Wehrle Umwelt GmbH
TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021