Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
BIOWING ®

PLANTES PILOT MBR

Els tractaments biològics de baixa càrrega es dissenyen per a la reducció de la carga contaminant present en l’abocament d'aigues municipals, així com per a l’eliminació de nitrogen. Com a sistema de clarificació incorpora un sistema de Membranes d’ Ultrafiltració (MBR) submergides.

Els aspectes que determinen aquest sistema són:

  • Permet una alta concentració de microorganismes en el licor mescla, > 10 g/l comparat amb els tractaments convencionals gràcies a l’alta eficàcia del sistema de separació: les membranes submergides.
  • El MBR es un sistema molt compacte, amb un considerable estalvi d’espai, permetent a més treballar sota cobert.
  • Dóna una gran estabilitat al tractament biològic en condicions variables, tant per càrrega com per cabal en l’efluent, o la presencia esporàdica d’agents tòxics.
  • Es tracta d’un sistema modular, amb les avantatges que això comporta en quant a facilitat d’ampliació i senzillesa d’ instal•lació per etapes.
  • Es de fàcil operació i manteniment.
  • Produeix una aigua tractada d’alta qualitat, similar a un sistema de tractament terciari convencional, permetent la seva posterior reutilització. 
 
BIOWING ® Copyright by Wehrle Umwelt GmbH
TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021