Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
Contacte
Dades de l´empresa
Nom i cognoms*
Empresa*
Telèfon*
Email*
Província*
   
Dades de l´abocament
Activitat que desenvolupen
Cabal punta/hora m3/h
Cabal diari m3/d
Temperatura(ºC)
pH
Olis i greixos (mg/l)
S.S.T (mg/l)
DQO (mg/l)
DBO5 (mg/l)
NH4-N (mg/l)
NTK (mg/l)
Cl- (mg/l)
Conductivitat(mS/cm)
Límits d´abocament
   
Observacions:
Consulta
 
Codi de seguretat* Codi de seguretat

L´empresa garanteix la no distribució de les dades i la màxima seguretat en el seu emmagatzematge, tal i com preveu la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

* Obligatoris

TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021