Màxima EFICIENCIA al seu servei TELWESA li ofereix un SERVEI INTEGRAL a la mida de les seves necessitats. Aporta tot tipus de solucions per la correcta operació de plantes de tractament d´aigues residuals sel·leccionant el procés més adequat i minimitzant les despeses d´explotació.
Empresa

TELWE,S.A. ofereix un Servei Integral per a la correcta operació de plantes de tractament d’aigües residuals urbanes, industrials i efluents d’alta càrrega.

Som especialistes en l’explotació de plantes de tractament d’efluents mitjançant la tecnologia MBR - Bioreactors de Membranes, incloent tractaments terciaris com adsorció per Carbó Actiu i Filtració per Osmosis inversa.
 

Missió
Oferir solucions a mida per a cada client amb l’objectiu de minimitzar les despeses explotació.
 
TELWE, S.A. estudia cada cas de manera individual. En funció del tipus d’efluent a tractar i les exigències d’abocament o reutilització, s’implementa l´operació més adequada. Experiència i eficàcia contrastada en tot tipus de processos emprats: Reactors Aeròbics, Anaeròbics, Filtració per Membranes (UF, NF, OI), Adsorció mitjançant Carbó Actiu, Evaporació per termocompresió (MVC). 

 
Equip Humà
Una organització multidisciplinar
 
Des de l'anàlisi i la optimització de processos, a la posada en funcionament de centres de tractament de residus, exigeixen la participació d'especialistes amb excel·lents coneixements tècnics i científics. L' operació de plantes depuradores en particular, planteja importants reptes als nostres tècnics, llur principal objectiu es garantir el bon funcionament de les instal·lacions respectant estrictes normes de seguretat i medi ambient.
 
Experiència + Coneixement:  Èxit a llarg termini
 
Per a conseguir un funcionament eficient de les plantes,  els nostres col·laboradors han d'aplicar tots els seus coneixements i habilitats. Les millores de sistemes i processos d' operació, així com les tasques de manteniment, ens permeten operar diverses instal·lacions de forma ininterrompuda durant anys. 
 
Un equip humà divers i amb talent
 
Si ha finalitzat la universitat, o la formació professional, té una diplomatura, una llicenciatura, o formació superior o bé vol incorporar-se a TELWE, S.A. com a professional experimentat o estudiant, oferim places vacants per a enginyers i especialistes tècnics.

Si us plau, si està interessat en treballar amb nosaltres, enviins el seu CV juntament amb una Carta de Presentació a info@telwesa.com.
Política de qualitat
La Direcció General de TELWESA, a través d'un procés de millora contínua basat en el principi de:

"La Satisfacció i Confiança dels nostres Clients, claus de l'Excel·lència en el nostre treball"

Assumeix els següents Principis:
  • Satisfer els compromisos acordats amb els nostres clients, d'acord amb les seves expectatives.
  • Realitzar una gestió eficient que garanteixi uns resultats econòmics satisfactoris per als nostres accionistes.
  • Complir els requisits legals i normatius i altres requisits que ens són aplicables.
  • Incorporar a la presa de decisions estratègiques, els principis i objectius d'aquesta Política, assegurant l'assignació dels recursos necessaris per al seu assoliment i eficàcia a través dels programes de millora contínua.
  • Implicar activament en el compliment d'aquests principis al personal de TELWESA, així com als subcontractistes i proveïdors a través de la informació, formació, motivació, sensibilització i altres iniciatives de caràcter participatiu.
TELWE, S.A.
Tratamientos de Efluentes Líquidos Wehrle Umwelt, S.A.
C/ Camprodon, 49 – 17240 Llagostera (Girona)
Telf +34 972 831075 - Fax +34 972 832021